Ďalšie skvelé správy z Nemecka!
Úvod » Ďalšie skvelé správy z Nemecka!

Partner Národnej Zoologickej záhrady Bojnice, Stiftung Natur und Umwelt v rámci projektu LIFE LUCHS v súčasnosti zaznamenal ďalšiu úspešnú reprodukciu reštituovaných rysov v nemeckej Biosférickej rezervácii Falcký les. Na hranici medzi Nemeckom a Francúzskom ide o druhý rok s úspešnou reprodukciou. Predchádzajúci rok priviedla na svet 2 mláďatá (samčekov Filu a Palu) slovenská rysica Kaja. Otcom mláďat bol samček Lucky pochádzajúci rovnako zo Slovenska. Tento rok však na našu radosť naši partneri potvrdili reprodukciu až u troch samíc.

Samicu Rosu, ktorá bola translokovaná zo Švajčiarska v predchádzajúcom roku lokalizoval výskumný tím pomocou údajov z telemetrie v blízkosti kamenného útvaru a úzkej jaskyne. V jaskyni sa nachádzali najmenej dve mláďatá rysa, ale z dôvodu zlého prístupu k úkrytu mohlo byť iba jedno z mláďat podrobené veterinárnej prehliadke. Jednalo sa o malého samca s hmotnosťou takmer 1 kg. Až genetické analýza vzoriek slín poskytne informácie o otcovstve. Otcom mláďat môže byť samec Lucky, ktorého domovský okrsok prekrýva časť okrsku Rosi, avšak do úvahy pripadá aj susedný samec Cyril, ktorý bol do Falckého lesa translokovaný po úspešnom odchyte z Muránskej Planiny.

Samica Jara, ktorá bola v apríli tohto roka vypustená do Falckého lesa zo Švajčiarska sa už vo svojom prvom roku úspešne zapojila do reprodukcie. To znamená, že rysica už pri svojom príchode bola v počiatočnej fáze gravidity. Údaje z telemetrického obojku v máji signalizovali veľmi obmedzený pohyb rysice. Pri následnej kontrole našli nemeckí partneri pod vývratom starého stromu veľmi dobré kŕmené mláďa, opäť samčeka. Otcovstvo mláďat je rovnako predmetom výsledkov genetickej analýzy.

Naviac, aj rysica Kaja bola prostredníctvom fotopasce zaznamenaná pri presúvaní jedného mláďaťa. Jej fotografie naznačovali možnosť prezencie aj druhého rysíčaťa, avšak pre potvrdenie takejto informácie budú potrebné ďalšie údaje. Tieto bude trochu náročnejšie získať, pretože kapacita batérie telemetrického obojka sa Kaji od jej vypustenia z rehabilitačnej stanice v Národnej Zoo Bojnice v roku 2016 už minula.

Skvelé správy z Falckého lesa komentovala Ministerka Životného prostredia Spolkovej Republiky Nemecko Ulrike Höfken nasledujúcimi slovami: „Je veľkou výhrou pre biodiverzitu krajiny, že aj druhý rok po vypustení prvých rysov v Biosférickej rezervácii Falcký les bola úspešne zaznamenaná prezencia mláďat“.

Reakcia vedúceho zoologického odboru Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach Branislava Táma bola rovnako veľmi pozitívna: „Sme nadšení úspešnou reprodukciou rysov vo Falckom lese a zároveň gratulujeme našim nemeckým kolegom k ďalším prírastkom. Pre nás je to obrovské zadosťučinenie a povzbudenie do ďalšej práce a veľmi sa tešíme, že náš výnimočný prístup k problematike rysa ostrovida prináša takéto úžasné výsledky.“