Deň Biomimikry
31. októbra 2023
Úvod » Deň Biomimikry

Vo štvrtok 26. októbra sme spolu s Centrom environmentálnych aktivít z Trenčína privítali v Národnej zoologickej záhrade žiakov zo ZŠ Slatina nad Bebravou, ktorí sa zúčastnili programu BioLearn. Jeho cieľom je inšpirovať a motivovať mladých ľudí, aby prírodu vnímali ako zdroj života, materiálov, krásy, aj ako zdroj učenia sa pre udržateľnú budúcnosť, ako zdroj bio-inšpirácií.

Cieľovou skupinou boli žiaci štvrtého, piateho a šiesteho ročníka. Ktorí boli rozdelení do troch skupín podľa živočícha o ktorom mali zistiť rôzne údaje a tie zapísať do pracovných listov. Išlo o páva korunkatého, slona afrického a zebru Hartmannovej. Na stanovišti pri slonoch odpovedala lektorka každej skupine na zaujímavé otázky o slonoch a ich spôsobe života. Zistené informácie si žiaci zapisovali do pracovných listov.

Po praktickej úlohe v teréne sa žiaci presunuli do sály, kde riešili úlohy v jedenásť členných skupinkách. K vyriešeniu úloh im boli nápomocné informácie z terénu. Po uplynutí stanoveného času na prípravu každá skupina prezentovala vlastné nápady biomimikry. Najlepšie nápady boli odmenené vecnými cenami.

Na záver Dňa biomimikry lektorka zo zoo odprezentovala bio-inšpirácie z prírody. Veľa zvierat chovaných v zoo sa stalo inšpiráciou pri hľadaní riešení v oblasti architektúry, medicíny, technológii a v konštrukciách.