Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí
Úvod » Dnes si pripomíname Svetový deň mokradí

 

Témou na rok 2023 je Oživiť a obnoviť degradované mokrade.
Čo môžeme urobiť?
Robme rozhodnutia, ktoré minimalizujú stratu a degradáciu mokradí a maximalizujú povedomie o tom, aká naliehavá je ich obnova.

Hľadajme informácie o mokradiach, ich hodnote pre ľudí a planétu. Uvedomme si hlavné hrozby pre tento cenný ekosystém, akými sú odvodňovanie, znečistenie odpadom, chemikáliami a aj invázne druhy.

Robme rozhodnutia šetrné k vode a vodnému ekosystému. Vodu používajme s mierou.

Primajme stravu s menším vplyvom na životné prostredie.

Povzbudzujme ostatných, aby priamo podporovali snahy o obnovu mokradí.

Nepoužívajme toxické produkty, ktoré by sa mohli dostáť až k mokradiam. Nevyhadzujme odpad a smeti do mokradí.

Uskutočňujme výlety k mokradiam, aby sme videli, kde je potrebná obnova.

Robme vzdelávacie podujatia, ktoré môžu pomôcť vybudovať podporu pre obnovu miestnej mokrade.

Dajme si sľuby, ktoré budú viesť k obnove mokradí.

Konajme akcie na obnovu mokradí.

Aj na Slovensku vďaka nadšencom, ochranárom a iným odborníkom prebehli viaceré akcie, či projekty na záchranu a obnovu mokradí.

Národná zoologická záhrada, zamestnanci spolu s deťmi, so zookrúžkarmi a ich rodinami sa zapojila do vyčistenia okolia Košských mokradí.

Takéto akcie môžete aj vy ako občania zorganizovať spolu so svojimi priateľmi a zapojiť sa tak k ochrane mokradí vo vašom regióne.

Publikované: 2.2.2023