EAZA Rhino Kampaň 2005-2006: Zachráňme nosorožce
Úvod » EAZA Rhino Kampaň 2005-2006: Zachráňme nosorožce

Obdobie: 25.09.2005 – 20.09.2006

Piata kampaň EAZA bola vyhlásená v septembri 2005. Venovala sa len nosorožcom. Tieto charizmatické a starobylé kopytníky sú v zoologických záhradách nesmierne populárne. EAZA spolupracovala s organizáciou Save the Rhino International (SRI).

Ciele kampane

Existuje päť známych druhov nosorožcov. Dva z nich žijú v Afrike, tri sa vyskytujú v Ázii. Nosorožec ostronosý, nosorožec sumatriansky a nosorožec jávsky sú kriticky ohrozené. Nosorožcov jávskych je možno už len posledných 50-60 jedincov. Nosorožec indický je zaradený do kategórie Zraniteľný, nosorožec tuponosý v kategórii Blízko ohrozeniu. Nosorožce ohrozuje viacero hrozieb, od pytliactva kvôli rohu, po stratu habitatov a politické konflikty.

V tejto súvislosti si EAZA vytýčila tieto ciele:

– zvýšiť medzinárodné povedomie o hrozbách, ktorým nosorožce čelia
– uskutočňovať účinnú ochranu týchto ohrozených zvierat
– zozbierať peniaze na in situ ochranárske projekty a aktivity

Podporené projekty

Celkovo bolo z vyzbieraných peňazí podporených 22 projektov v rôznych krajinách výskytu nosorožcov. Ide o projekty od monitorovania domových okrskov, protipytliacke aktivity, prevozy, výskum a prácu s miestnymi komunitami.