M

Vážení návštevníci, Národná zoo Bojnice je

OTVORENÁ 365 dní v roku!

Opening hours

March 9:00 – 18:00 hod.
April - September 9:00 – 19:00 hours
MOTÝLIA ZÁHRADA SEZÓNA 2022 UKONČENÁ
October 9:00 – 18:00 hod.
November - February 9:00 – 16:00 hod.

Open daily, even during the holidays.
The pavilions are closed an hour before the zoo closes.

Ticket sales always end an hour before the zoo closes!

Entrance fee

Adults 8,00€
Children (aged 4 to 15 years, holders of ZTP (disability ID cards) 4,00€
Deti do dovŕšenia  4 rokov free
Dôchodcovia (nad 62 rokov), študenti
(denné štúdium po predložení dokladu o štúdiu do 26 rokov)
4,00€
Entrance to the background                                                                                  more... 30,00€
Commented tour                                             more... 15,00€
One day as the ZOO employee     more... 100,00€
Annual season ticket                              more... 30,00€
Darčeková poukážka                             more...

33

Breeding programs (EEP)

Find out how we help

More than

360

Animal species

Get to know us better

More than

2700

Individuals

Get to know us better

160+

Animal adoption

Do you want to be an adoptive parent?

Mlyn Trenčan

Centrum rozvoja záhradníctva, spol. s r.o.