Fond zoologických preparátov vhodných pre edukačné účely
Úvod » Fond zoologických preparátov vhodných pre edukačné účely

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2013
Celkové výdavky projektu: 17 312,40 Eur
Dotácia: 16 334,00 Eur

Cieľ projektu: Podpora environmentálneho povedomia o význame biodiverzity prostredníctvom praktických edukačných pomôcok.