Kampaň EAZA 2004-2005: Shellshock: Zachráňme korytnačky
Úvod » Kampaň EAZA 2004-2005: Shellshock: Zachráňme korytnačky

Obdobie: 20.09.2004 – 15.09.2005

Korytnačky na celom svete vymierajú. Takmer polovica z 265 známych druhov je ohrozená vyhynutím. Niektoré už vyhynuli, iné, ak sa nič neurobí, vyhynú čoskoro. V septembri roku 2004 vyhlásila EAZA (Európska asociácia zoo a akvárií) kampaň Shellshock venovanú záchrane korytnačiek. Cieľom kampane je vyzbierať finančné prostriedky na záchranu kriticky ohrozených druhov na pôvodných lokalitách výskytu, založenie záložných populácií 36 druhov v európskych zoologických záhradách a informovanie verejnosti o probléme ich tichého vymierania.

Milióny korytnačiek hynú pre potreby ázijskej kuchyne či tradičnej medicíny. Celé tisíce sú ilegálne zbierané, pašované a predávané nesvedomitými obchodníkmi. Tento neudržateľný tlak, v kombinácii s ničením ich životného prostredia a rozvojom ľudských činností, dostal mnohé korytnačky na okraj záhuby. Korytnačky žili v dobách vzniku dinosaurov, žili v čase ich zániku, vyhynú teraz vďaka človeku?

Smutné fakty o korytnačkách

· 8 druhov už vyhynulo
· 25 druhov je kriticky ohrozených
· 46 druhov je ohrozených
· 57 druhov je zraniteľných
· v Číne sa ich ročne predá 12 miliónov
· v roku 1998 sa z Vietnamu do Číny denne vyviezlo 17 ton korytnačiek