Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice
Úvod » Kruhová voliéra karpatskej avifauny v ZOO Bojnice

 

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2016
Celkové výdavky projektu: 95 222,50 Eur
Dotácia: 85 553,03Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením