Lobito má nový domov v Leo Wild parku
Úvod » Lobito má nový domov v Leo Wild parku

Sedemročný samec zebry Hartmannovej Lobito bol minulý týždeň vo večerných hodinách vyslaný do Talianska. Na základe odporúčania koordinátorky európskeho záchranného chovu pre horské zebry Tanyi Langenhorst bol mladý samec transportovaný do Leo Wild parku, kde sa pripojil do niekoľko členného stáda samcov zebier.

Zebra Hartmannovej (Equus zebra hartmannae) je poddruh horských zebier, žijúcich ako napovedá názov, výlučne na horských hrebeňoch, plošinách a svahoch v oblasti severozápadnej Afriky. Adaptácia na drsné prírodné podmienky sa prejavila na kopytách, ktoré sú špeciálne tvarované na šplhanie a beh po strmých svahoch. Zaujímavé je, že vydržia bez vody aj niekoľko dní. Mimo chránených území sú ohrozené a ich populácia v prírode sa odhaduje na 33 000 dospelých jedincov.