Lobito – nový žrebec horskej zebry
Úvod » Lobito – nový žrebec horskej zebry

Ďalším novým obyvateľom našej zoo je Lobito – nový chovný žrebec zebry Hartmannovej (Equus zebra hartmannae). Získali sme ho na základe odporúčania koordinátorky európskeho záchranného chovu (EEP) pre horské zebry. Narodil sa v roku 2011 v mníchovskej zoo, a do Bojníc prišiel z belgickej Zoo Planckendael. Naša zoo chová tento druh zebry ako jediná na Slovensku. V odchove mláďat sme dosiahli významné úspechy, dodnes sa tu narodilo 14 mláďat.

(MS)