Mačka močiarna alebo o chove ryscov
Úvod » Mačka močiarna alebo o chove ryscov

Mačka močiarna (Felis chaus), predtým pre nápadnú podobnosť s rysom nazývaná aj rysec alebo rys močiarny, sa v súčasnej dobe zo zoologických záhrad vytratila a chová ju už len málo inštitúcií. U nás sa chovala v rokoch 1961-2001. Je to stredne veľký druh pochádzajúci z juhozápadnej Ázie, Indie až južnej Číny, malá časť populácie žije v severnej Afrike. Rysovi sa podobá ušnými štetinkami, no je to len vonkajšia podobnosť. Na svojom areáli výskytu vytvára množstvo poddruhov. Je otázne, ktorý sme vlastne chovali, hoci vzhľadom na pôvod sovietskych zvierat je vysoko pravdepodobné, že aspoň prvý pár bol poddruhu Felis chaus oxiana, ktorý sa prirodzene vyskytuje v oblasti tzv. bývalých sovietskych republík, hlavne v poriečí Amu Darya, pri Kaspickom jazere, od Kaukazu až po Dušanbe.

Prvá zmienka o plánovanom dovoze zo ZSSR sa v archívoch bojnickej zoo objavuje v roku 1961, v roku 1962 bolo zaznamenané u prvého dovezeného páru párenie. Ďalšie údaje zatiaľ chýbajú a je možné, že ešte budú dohľadané. V roku 1963 je zmienka o vývoze páru, otázka je či išlo o odchov alebo nie. ŽIadne podrobnosti zatiaľ nepoznáme. V roku 1964 sa uvádza odchov 4 mláďat. Začiatkom roku 1965 sme doviezli zo ZSSR pravdepodobne už druhý pár, ktorý sa už prvý rok ukázal ako veľmi dobrý a odchoval mláďa. V nasledovnom roku 1966 sa podarilo stav navýšiť o ďalšie tri mláďatá, takže sme chovali už celkovo 6 exemplárov. V ďalších rokoch chovný pár odchovával potomstvo pravidelne: 1967 (+1), 1968 (+1), 1969 (+1), 1970 (+2) a 1973 (+2). V roku 1975 jeden z rodičov uhynul a tak zoo doviezla dve nové zvieratá. Asi rok tu žili tri jedince, no v marci 1976 jeden uhynul a odvtedy do roku 1984 tu žili len dva exempláre bez reprodukcie. Aby sa chov obnovil, rozhodlo sa vedenie zoo získať novú krv. V roku 1984 zakúpila dva nové jedince v ZOO Liberec. Pravdepodobne išlo o samce, pretože ešte ten istý rok došlo k výmene samcov zo ZOO Lešná. Vznikol nový pár, samica z nášho odchovu a nový lešňácky samec. Ani tomuto páru sa mimoriadne nedarilo a v roku 1990 po úhyne samice bola táto nahradená ďalšou.

Tento pár už potomstvo odchoval, bolo to v lete roku 1991, kedy sme zaznamenali náš posledný odchov troch samcov. Jeden samec z odchovu vycestoval do Hodonína (1993), druhý do Kaunasu (1994) a posledný do chovu v Topoľčanoch (1995). Chovný samec Muro z posledného bojnického páru uhynul v roku 1997. Samica žila u nás až do roku 2001, kedy bola deponovaná do CVČ Stropkov. Celkovo bolo odchovaných 18 mláďat (údaj sa ešte môže upresniť štúdiom ďalších archívnych materiálov).
RNDr. Peter Lupták