Medzinárodný deň lesov
Úvod » Medzinárodný deň lesov

Netreba sa o ne starať, treba ich chrániť !

A propagovať ich význam a dôležité úlohy a funkcie, ktoré plnia. Nielen 21.marca si máme pripomínať medzinárodný deň lesov. Ale aj 22.3 a tiež 26.3 a 17.7 a 12.10.
Každý deň v roku. Vedeli ste, že dnes je na Slovensku prísne chránených len 1,8 % územia ? Na príklade rozsiahlej ťažby v národných parkoch môžeme vidieť, že nie je to dosť pre zabezpečenie ochrany biologickej rozmanitosti, ale aj ďalších funkcií lesov dôležitých aj pre človeka.
Lesy sú pre život na Zemi nenahraditeľné, našou úlohou je chrániť ich…