Mikuláš v zoo
Úvod » Mikuláš v zoo

Pestrý program, ako vianočný koncert absolventov Základnej umeleckej školy v Bojniciach, ale aj slávnostné kŕmenie zvierat pripravila Národná zoo v Bojniciach pre najmenších návštevníkov pri príležitosti sviatku patróna všetkých detí svätého Mikuláša. Oslavy sa niesli v ekologickom duchu. Deti mohli nielen sledovať, ako Mikuláš kŕmi zvieratá, najväčším zážitkom pre ne bolo, že spolu s rodičmi mohli kŕmiť medvede. Mikuláš apeloval na rodičov, aby sa snažili svojim príkladom viesť deti už v skorom veku k ekológii a environmentálnemu povedomiu. Tiež ich vyzval, aby minimalizovali odpad, separovali, šetrili zdrojmi, aby nekupovali veci, ktoré nepotrebujú a kupovali a používali len ekologické a prírodné materiály nezaťažujúce životné prostredie.