Minister ŽP SR L. Sólymos ocenil zamestnancov Národnej zoo Bojnice.
Úvod » Minister ŽP SR L. Sólymos ocenil zamestnancov Národnej zoo Bojnice.

Generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR Ing. Martin Lakanda pri príležitosti 100.výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku udelil Pamätný list a Pamätnú medailu Národnej zoologickej záhrade Bojnice. Národná zoo Bojnice dlhodobo spolupracuje so Štátnou ochranou prírody SR a spoločne realizujú viacero projektov a programov. V ten istý deň podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Lászlo Sólymos udelil pri rovnakej príležitosti Čestné uznanie kolektívu zamestnancov Národnej zoologickej záhrade Bojnice.

Ocenenie všetkých zamestnancov potešilo a veľmi si ho vážia. Bez týchto usilovných odborníkov nadšených pre svoju prácu by nebolo možné plnenie dôležitých úloh v envirorezorte. Najstaršia slovenská zoologická záhrada na Slovensku sa už viac ako šesť desaťročí venuje starostlivosti o zvieratá a životné prostredie, ochrane prírody, rozvoju environmentalistiky a environmentálnym výchovným programom pre školy a verejnosť. Svojimi aktivitami šíri v spoločnosti environmentálne povedomie a jej činnosť je v oblasti životného prostredia prínosom.

Štátna ochrana prírody SR v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR zorganizovali 15. – 16. októbra 2019 v Hoteli Partizán na Táľoch národnú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom „100 rokov štátnej ochrany prírody na Slovensku“. Konferencia sa konala pod záštitou podpredsedu vlády SR a ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa. Cieľom konferencie bolo pripomenutie si histórie štátnej ochrany prírody na Slovensku, zhodnotenie doterajšieho vývoja, ako aj súčasného stavu a predstavenie vízie ďalšieho smerovania ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Konferencia bola rozdelená do niekoľkých blokov a sekcií, na úvod zazneli príhovory a pozdravy predstaviteľov vlády SR, štátnych organizácií, medzinárodných inštitúcií a pozvaných hostí. Následne sa konala národná konferencia zameraná na historické súvislosti a súčasný stav ochrany prírody na Slovensku. Počas slávnostného večera generálny riaditeľ ŠOP Ing. Martin Lakanda odovzdal ocenenia osobnostiam a organizáciám v oblasti ochrany prírody a krajiny na Slovensku. Pamätnú medailu vydanú pri príležitosti 100 výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku ako aj Pamätný list generálneho riaditeľa ŠOP SR prevzal za Národnú zoologickú záhradu Bojnice jej riaditeľ Ing. Milan Šovčík.