Na februárovom zookrúžku sme sa venovali téme maskovanie živočíchov
29. februára 2024
Úvod » Na februárovom zookrúžku sme sa venovali téme maskovanie živočíchov

Príroda nadelila všetkým zvieratám zopár schopností, vďaka ktorým dokážu prežiť o niečo ľahšie a dlhšie. Niektoré majú výnimočne vyvinutý jeden zo zmyslov, iným zas dobre poslúžia špeciálne prispôsobené končatiny či iné časti tela. K tým najväčším darom, ale patrí schopnosť mimikry, vďaka ktorej dokážu lepšie splynúť s okolím a uniknúť pozornému oku predátora.

Deťom sme vysvetlili pojmy ako mimikry, kamufláž, aposemantizmus, kryptizmus a uviedli sme príklady a videá. Na záver krúžku mali krúžkari možnosť zasúťažiť si o drobnosti zo zoo, zodpovedaním otázok v kvíze venovanému maskovaniu živočíchov.

Definícia základných pojmov
Mimikry – (napodobňovanie) čiže mimetizmus alebo mimézis je podobnosť organizmu s inými organizmami vo vzhľade alebo správaní, ktoré sa chránia pred predáciou. Vyskytuje sa u zvierat aj u rastlín.

Všetky živočíchy musia prijímať potravu, a aby tak mohli urobiť, často musia vyjsť do otvoreného priestoru, kde vyhľadávajú alebo lovia potravu. Potreba prežiť vyústila do širokej škály obranných mechanizmov. Jedným z nich je aj kamufláž a klam.

Kamufláž –  maskovanie, zahŕňa morfologické charakteristiky. Hlavným účelom je skryť sa v prostredí. Vyskytuje sa u zvierat. Chameleón je synonymom dokonalej kamufláže. Vo svete zvierat to však nie je také jednoduché. Platí tam zákon – silnejší prežije – a tak sa každé zviera snaží využiť všetky prostriedky na prežitie.

Kryptizmus – pri ňom sa živočích nielen farbou, ale aj tvarom tela podobá predmetu svojho prostredia (napodobňovanie). Hlavnou úlohou je maskovanie koristi pred predátorom, ale aj predátor sa môže maskovať pred korisťou. Živočích tak splýva so živým alebo neživým prostredím. Rozoznávame tri tipy kryptizmu.
FYTOMIMEZA: podobnosť zvierat s rastlinami a ich časťami. Živočíchy dokážu oklamať predátora tým, že sa podobajú napr. na konárik, list, kôru stromu.
ZOOMIMEZA: pripodobnenie živočíchom alebo ich častiam.
ALLOMIMEZA: pripodobnenie neživým predmetom.

Aposemantizmus – je nápadné varovné sfarbenie či iný typ signálu, ktorým živočích varuje predátorov, že je nepožívateľný, jedovatý atď. Aposematické signály sú prospešné pre predátora aj korisť, pretože obidva sa vyhýbajú potenciálnemu poškodeniu. Ide predovšetkým o vizuálne signály a zahŕňajú jasné a kontrastné farby. Môžu byť sprevádzané jedným alebo viacerými signálmi inými ako farba, napríklad  špecifické pachy – tchor, zvuky alebo správaní.

 

 

Vyskúšajte si svoje vedomosti v kvíze aj vy.

0%

Vedomostný kvíz

1 / 9

1. Mimikry je:

2 / 9

2. Ako inak môžeme nazvať mimikry:

3 / 9

3. Mimikry sa vyskytuje:

4 / 9

4. Kamufláž je:

5 / 9

5. Allomimeza je:

6 / 9

6. Zoomimeza je:

7 / 9

7. Fytomiméza je:

8 / 9

8. Aposemantizmus využíva:

9 / 9

9. Ako sa nazýva dej na fotke:

Your score is

The average score is 100%

0%