Najväčšia labuť sveta
Úvod » Najväčšia labuť sveta

Novinkou medzi vodnými vtákmi v našej zoo je impozantná labuť trúbivá (Cygnus buccinator). Je to najväčšia zo všetkých druhov labutí. Väčšie samce môžu vážiť niekedy až 13 kg a v rozpätí krídel dosiahnuť cez 2 m. Sú bielo sfarbené s výnimkou čierneho zobáka a nôh. Pochádzajú zo severných oblastí Kanady. Pomenovanie získali po charakteristickom trúbiacom zvuku, ktorým sa ozývajú. Podobne ako iné labute žijú v trvalých pároch a v prírode obývajú močiare, bažiny a plytké rybníky alebo jazerá v zóne boreálnych lesov. V európskych zoo sú chované zriedka. Chovný pár sme priviezli koncom januára z holandského vtáčieho parku v Alphen aan den Rijn. Návštevníci ich môžu vidieť na veľkom rybníku v dolnej časti zoo. Okrem tohto druhu v našej zoo chováme tiež labute čierne (Cygnus atratus) a labute čiernokrké (Cygnus melancoryphus). Na rybníku pod Bojnickým zámkom žijú labute hrbozobé (Cygnus olor).