Návšteva zo ZOO Hodonín
Úvod » Návšteva zo ZOO Hodonín

26. a 27. mája sme privítali v našej zoologickej záhrade kamarátov z partnerskej Zoologickej záhrady v Hodoníne. Deťom z hodonínskej ZOO sme sa snažili predstaviť nielen našu zoologickú záhradu, ale aj mesto Bojnice, pretože mnohé z nich zavítali na hornú Nitru prvýkrát.

Okrem prehliadky záhrady, ktorá bola spestrená ukážkami cvičenia našich sloníc Maje a Gule, či fotografovaním s pytónom zavítali aj do neďalekého Múzea praveku, aby sa dozvedeli zaujímavosti z dávnej histórie nášho regiónu. Pekný program si pre nich pripravili aj chlapci zo Včelárskeho krúžku, ktorí im predviedli, čo všetko sa už na krúžku naučili a hodonínskym kamarátom na pamiatku venovali vlastnoručne stočený Bojnický med. Dvojdenná vzdelávacia prax je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce.