Nie je vajce ako vajce

 

Ako bolo?

Pre návštevníkov našej zoo sme si pripravili nové podujatie – Nie je vajce ako vajce. Pripravené boli prednášky o vajíčkach nielen z ríše vtákov. Účastníci si mohli pozrieť aj pripravené ukážky vajec a rovnako sa zúčastniť aj tvorivej dielne, kde sme vyrábali veľkonočné vajíčka z výkresu. Na podujatie prišlo 13 ľudí.