Nie je vajce ako vajce
Úvod » Nie je vajce ako vajce

 

Ako bolo?

Pre návštevníkov našej zoo sme si pripravili nové podujatie – Nie je vajce ako vajce. Pripravené boli prednášky o vajíčkach nielen z ríše vtákov. Účastníci si mohli pozrieť aj pripravené ukážky vajec a rovnako sa zúčastniť aj tvorivej dielne, kde sme vyrábali veľkonočné vajíčka z výkresu. Na podujatie prišlo 13 ľudí.

[image_options image_id=”7942″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7943″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7944″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7945″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7946″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7947″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7948″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7949″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]

[image_options image_id=”7950″ align=”center” overlay=”dottoro_gallery”][/image_options]