Nové druhy vtákov v zoo
Úvod » Nové druhy vtákov v zoo

Od začiatku tohtoročnej sezóny sme do expozičných priestorov postupne umiestnili viacero nových druhov vtákov. Mnohé z nich majú návštevníci možnosť vidieť v rámci Slovenska iba v našej zoo. V kolekcii zastupujú rozmanitú druhovú diverzitu z rôznych biotopov Afriky, Európy, Juhovýchodnej Ázie, z ostrova Papua Nová Guinea a Južnej Ameriky. Pre tri druhy je v európskych zoo vedená plemenná kniha (ESB) – drozd hnedochrbtý, takatra a volavka obrovská.

 

AFRIKA:

Takatra tmavá (Scopus umbretta)

Škorec nádherný (Lamprotornis superbus)

Volavka obrovská (Ardea goliath)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EURÓPA:

Kačica lyžičiarka (Spatula clypeata)

Krakľa belasá (Coracias garrulus)

Ležiak úhorový (Burhinus oedicnemus)

 

 

 

 

 

 

 

JUHOVÝCHODNÁ ÁZIA:

Bažant ohnivý (Lophura ignita rufa)

Drozd hnedochrbtý (Geokichla dohertyi)

 

 

 

 

 

 

 

PAPUA NOVÁ GUINEA:

Eklektus šalamúnsky (Eclectus roratus solomonensis)

 

 

 

 

 

 

 

JUŽNÁ AMERIKA:

Ibis šedokrídly (Theristicus melanopis)

Kačica žltozobá (Anas flavirostris)

Kukučka guira (Guira guira)