Nové odchovy v bojnickej zoo!
15. augusta 2023
Úvod » Nové odchovy v bojnickej zoo!

Už niekoľko týždňov je to v našej zoo poriadne rušné. Zaznamenali sme totiž hneď niekoľko zaujímavých prírastkov.

Odchov mačky divej 2023 – mačiatka. Zdroj: Tatiana Balážová pre Nzoo Bojnice

mačka divá

Počas Veľkej noci sa narodili štyri mačiatka mačky divej. Rodičia sa k nám v minulosti dostali do rehabilitačnej stanice a ostali už v našej opatere. V našej zoo ide tento rok o prvý odchov mačky divej. Po nájdení vhodnej lokality a pokiaľ to zdravotný stav mláďat dovolí, budú vypustené do voľnej prírody. Mačka divá bola v minulosti v Európe takmer vyhubená. V súčasnosti populáciu ohrozuje najmä výstavba, turizmus ale aj kríženie s mačkou domácou.

Odchov 2023 – myšiak hôrny. Zdroj: Libuša Martincová pre Nzoo Bojnice

myšiak hôrny

V máji tohto roka sme zaznamenali príjemné prekvapenie. V hniezde páru myšiaka hôrneho bolo päť vajec. Prekvapenie bolo o to väčšie, že obaja rodičia sa k nám dostali po zranení a keďže vo voľnej prírode by neprežili, ostali v našej starostlivosti. Z piatich mláďat sa nakoniec podarilo odchovať štyri jedince, ktoré plánujeme vypustiť do voľnej prírody. Myšiak hôrny patrí medzi najpočetnejšie dravce na Slovensku. Dokáže sa veľmi dobre prispôsobiť rôznym druhom prostredia.

Odchov 2023 – plamienka driemavá. Zdroj: Libuša Martincová pre Nzoo Bojnice

plamienka driemavá

V júni tohto roka sa v našej zoo vyliahlo šesť mláďat plamienky driemavej. Zaujímavé je, že mláďatá sa liahnu postupne a tak medzi prvým a posledným je odstup šesť dní. V posledných desaťročiach bol na Slovensku zaznamenaný pokles hniezdiacich párov. Z niektorých oblastí plamienka úplne vymizla. Mláďatá plánujeme vypustiť do voľnej prírody.