Pod drobnohľadom
8. júna 2023
Úvod » Pod drobnohľadom

Pod drobnohľadom, tak znela téma júnových zookrúžkov v spolupráci s CVČ JUNIOR Bojnice. Na úvod krúžku sa žiaci zoznámili s históriou mikroskopu a jeho typmi. Na to, aby s ním vedeli narábať správne, sme si predstavili jednotlivé časti a význam mikroskopu.

Po úvodných informáciách sa dozvedeli, aké úlohy na nich čakajú. Vo dvojiciach skúmali pripravené vzorky v mikroskope. Na každého čakalo prekvapenie v mikroskope. Ich úlohou bolo preskúmať všetky vzorky a uhádnuť, čo sa v nich ukrýva. Na priložený papier napísal každý svoj názor, ktorý si mohol porovnať s pripraveným katalógom vzoriek, ktorý bol nápomocný pri určovaní konkrétnej vzorky.

Na záver hodiny sme si spoločne na prezentácií vyhodnotili ich výsledky bádania.