Pozvánka na seminár o korytnačkách
Úvod » Pozvánka na seminár o korytnačkách

Srdečne Vás pozývame na bezplatný seminár o korytnačkách.

Nzoo Bojnice v spolupráci s Klubom chovateľov korytnačiek, pre Vás pripravuje seminár, ktorý sa uskutoční 21. mája 2022 v Centre environmentálnej výchovy Nzoo Bojnice, v čase od 10.00 hod.

Obsah seminára bude rozdelený do dvoch blokov

I. Blok

10.00 hod. Úvod

Po úvodnom slove, Vám predstavíme históriu chovu korytnačiek  v Národnej zoologickej záhrade Bojnice.

11.00 hod. Náš hosť Jaroslav Valentín Vám poradí ako chovať suchozemské korytnačky a upozorní na najčastejšie chyby chovateľov.

12.00 – 12.30 hod. Obedná prestávka

Po obednej prestávke budeme pokračovať v prezentáciách v II. Bloku.

Od 12.30 hod. Vám Ing. Peter Marcin priblíži špecifiká  chovu vodných korytnačiek.

13.30 Ing. Róbert Kircher odprezentuje tému reprodukčných zaujímavosti z korytnačej ríše.

14.30 – 15.00 hod. Diskusia

Záver podujatia

Tešíme sa na Vašu účasť.