Pre veľký záujem otvárame ďalší zookrúžok!
7. septembra 2023
Úvod » Pre veľký záujem otvárame ďalší zookrúžok!

Trvalo iba dve hodiny, kým sa nám zaplnila kapacita zookrúžku „Mladý zoológ“. Keďže chceme vyjsť v ústrety čo najväčšiemu počtu záujemcov, otvárame ešte jeden zookrúžok.

Krúžok je určený žiakom základných škôl. Výučba zábavnou formou sa bude konať raz mesačne v sobotu od 12:00 do 15:00 hodiny v priestoroch a areáli Národnej zoologickej záhrady v Bojniciach.

Prevažnú časť krúžku strávime s deťmi v expozičnej časti zoologickej záhrady. Zapojíme sa aj do tvorivých dielní a chýbať nebudú ani návštevy zázemia či interaktívne prednášky.

Cena: 30 eur/polrok

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom na info@zoobojnice.sk .

Tešíme sa na Vašu účasť a vopred ďakujeme za prejavený záujem.

Otvárame zookrúžok mladý zoológ 2023_2024. Zdroj: Nzoo Bojnice

 

 

TENTO ZOOKRÚŽOK NAPLNIL SVOJU KAPACITU