Prijali sme pozvanie na Deň Sýkorky
12. júna 2023
Úvod » Prijali sme pozvanie na Deň Sýkorky

Druhú júnovú sobotu sme vycestovali do Dolných Vesteníc, kde sme prijali pozvanie na Deň Sýkorky. Podujatie bolo venované klientom zariadenia pre seniorov a ich rodinným príslušníkom.

Počas dňa čakali na návštevníkov stánky a bohatý kultúrny program. Jedným zo stanovíšť bol aj stánok Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Pre návštevníkov sme si pripravili bádateľský stánok, kde si mohli pozrieť pod mikroskopom rôzne vzorky patriace rastlinám i živočíchom. Deti sa zahrali na malých archeológov  v piesku, kde boli ukryté rôzne pobytové znaky živočíchov. O aktivity prejavili záujem nielen deti, ale aj dospelí návštevníci.