Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie
Úvod » Prístrešok pre kŕmenie a oplotenie

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2017
Celkové výdavky projektu: 166 812,03 Eur
Dotácia: 150 000,00 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov (prístrešky) a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením (napr. transportné bedne a rôzne chovateľské pomôcky)