Piraňa Nattererova

Piraňa Nattererova

Pirane zaraďujeme do čeľade tetrovité (Characidae). V juhoamerických tropických vodách patria k najúspešnejším predátorom. Najznámejším druhom je piraňa Nattererova. Vyskytuje sa na veľkom území v povodí Amazonky a v jej najväčších prítokoch – Orinoko, Paraguay, Paraná a La Plata. V dospelosti dosahuje dĺžku 20-30 cm a hmotnosť v priemere 1 kg. Podobne ako ostatné dravé druhy má veľmi ostré zuby v tvare trojuholníka a silné čeľuste. Základne sfarbenie dospelých rýb je prevažne tmavo oceľovosivé s drobnými škvrnami, spodná časť a hrdlo sú často červené. Pirane žijú v početných húfoch a lovia rôzne veľkú korisť, najčastejšie však uprednostňujú ryby. Veľmi zriedka požierajú aj semená a plody. Ak je skupina dostatočne veľká, dokážu v priebehu niekoľkých minút roztrhať aj väčšie zdochliny alebo zranené zvieratá (napr. kapybary). U piraní je veľmi častý aj kanibalizmus. Obdobie rozmnožovania pripadá na marec až august. Samica nakladie okolo 300-600 ikier, ktoré potom samec stráži až do vyliahnutia. Podľa teploty vody sa liahnu za 24-36 hodín, celá ontogenéza plôdika trvá asi dva týždne. Pohlavnú dospelosť dosahujú mladé ryby vo veku 2-3 rokov. Dĺžka života z prírody nie je presne známa, v akváriách sa obvykle dožijú viac ako 10 rokov.

O krvilačnosti týchto rýb bolo rozšírených množstvo nepravdivých mýtov, legiend či záznamov o útokoch na človeka. Pirane sú síce extrémne dravé ryby, ktoré potenciálne môžu ohroziť človeka, no väčšinou zaútočia len pokiaľ zacítia väčšie množstvo krvi. Ich agresivita narastá najmä vo vysychajúcich zátokách a lagúnach, kde sa na malom priestore tlačia vo veľkých počtoch. Vo všeobecnosti najviac zranení spôsobených piraňou každoročne spôsobuje neopatrná manipulácia s úlovkami na juhoamerických trhoviskách. Prípady napadnutia človeka piraňami v Brazílii však nie sú úplne vzácne. Mnohí domorodí obyvatelia Južnej Ameriky majú pred zubami týchto rýb veľký rešpekt, aj keď patria k ich neoddeliteľnej súčasti života ako zdroj potravy. V akvaristike je to obľúbený druh, rozšírený aj v chovoch zoologických záhrad. Naše pirane žijú vo vlastnom akváriu, z času na čas k nim spájame i iné ryby, no z dôvodu ich bezpečnosti vždy len väčšie ako samotné pirane.

Iné mená: piraňa amazonská, piraňa červená