Prvou augustovou témou v rámci náučného leta boli vlky
Úvod » Prvou augustovou témou v rámci náučného leta boli vlky

Prvý augustový utorok patril za bránami Národnej zoo Bojnice vlkom. V rámci „Náučného leta 2022“ sme sa utorkovou témou „Vlčie svorky,“ prehúpli do druhej polovice tohto projektu. Náš obľúbený a tradičný infostánok sme opäť rozložili oproti bažantnici, na trase do nového pavilónu slonov.

Aj v tomto prípade bol o vyššie spomínanú tému zo strany našich návštevníkov veľký záujem. V priebehu celého dopoludnia sa pri nás zastavovali a zahŕňali nás množstvom otázok. Sme veľmi radi, že ani jediná z nich nezostala nezodpovedaná a všetci odchádzali spokojní, ale i bohatší o nové informácie.

Pre dospelých sme mali pripravenú edukáciu o vlkovi eurázijskom, ktorého chováme aj v Národnej zoo Bojnice. Dozvedeli sa, že s vlkmi sa spájajú rôzne mýty, ktoré sa nezakladajú na pravde a ide o veľmi plachého jedinca, ktorý sa prítomnosti človeka vyhýba. Jeho korisťou sú poväčšine ľahko prístupné jedince, ako napríklad ovce či domáce zvieratá. Venovali sme sa i oblastiam, kde sa táto psovitá šelma vyskytuje. Informácia o tom, že vlk eurázijský obýva skoro celú severnú pologuľu a na svojom území vytvára rôzne ďalšie poddruhy, mnohých prekvapila. Venovali sme sa aj inteligencii tohto zvieraťa, pretože tá je naozaj veľmi vysoká.

A keďže utorková téma niesla názov “Vlčie svorky,” upriamili sme pozornosť aj na skupinové lovy týchto šeliem a neopomenuli sme ani ďalšie zaujímavosti. Veľkú pozornosť u našich návštevníkov vzbudil fakt, že vlčie svorky menia počas roka svoje správanie. V lete, keď sú lepšie podmienky na lov, sa svorka rozíde, matka má mláďaťa a zdržiava sa v blízkosti brloha, takže loviť chodia zvyšní členovia svorky a potravu prinášajú k brlohu.

V našom edukačnom stánku si prišli na svoje i deti, pre ktoré sme mali prichystané rôzne súťaže a kvízy. Nechýbali ani odtlačky stôp, či pobytové znaky a bez ohľadu na vek, všetkých zaujala najmä vypreparovaná hlava tejto nádhernej šelmy.

Prvú augustovú zastávku v rámci náučného leta tak hodnotíme za vydarenú a sme radi, že sme opäť naplnili očakávania našich návštevníkov. V projekte ani zďaleka nekončíme a už onedlho sa môžete tešiť na ďalší stánok, v ktorom sa budeme venovať leopardovi obláčkovému.