Reprezentatívna knižná publikácia
Úvod » Reprezentatívna knižná publikácia

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia
Realizácia projektu: rok 2015
Celkové výdavky projektu: 17 577,45 Eur
Dotácia: 16.698,57 Eur

Zameranie projektu: Zvýšenie kvality poskytovania komplexných informácií osobitého charakteru vydaním a bezplatnou distribúciou knižnej publikácie.