S radosťou vám oznamujeme ďalšie úspešné vypustenie rysa ostrovida, v súvislosti so záchranou dinárskej populácie, v rámci projektu LIFE.
Úvod » S radosťou vám oznamujeme ďalšie úspešné vypustenie rysa ostrovida, v súvislosti so záchranou dinárskej populácie, v rámci projektu LIFE.

V popoludňajších hodinách, 14. júna 2022 sa rys Lubomír rozbehol do svojho nového domova na Velebite, pri meste Gospić v Chorvátsku.

Ako povedal vedúci zoologického odboru NZOO Branislav Tám: „V Slovinsku a Chorvátsku bolo zatiaľ vypustených celkovo 15 rysov v rámci projektu LIFE.”

Po Pinovi a Emilovi tak išlo o tretieho samca vypusteného zo Slovenska na území Velebitov. Na základe výskumu našich chorvátskych partnerov a ich údajov z fotopascí odhadujeme, že vo Velebite žije asi 38 dospelých rysov. Dúfame, že Ľubomír nebude mať problémy s hľadaním partnerky. Všetky rysy v Chorvátsku boli vypustené takzvanou metódou „priameho vypustenia“, pri ktorej boli rysy vypustené ihneď po transporte zo zdrojovej krajiny, zatiaľ čo rysy v Slovinsku boli vypustené metódou „nepriameho vypustenia“ – po prevoze zo zdrojovej krajiny strávili ďalšie dva týždne v aklimatizačnej stanici na mieste vypustenia.

Príchod Ľubomíra je ďalším dôležitým krokom k zachovaniu populácie dinárskeho rysa, ohrozeného príbuzenským krížením, ako aj zachovaniu zdravého ekosystému.

Autor článku: Ing. Branislav Tám

Publikované: 17.06.2022 – 13:25:00 hod.