Slovenská ZOO Lympiáda 2020
Úvod » Slovenská ZOO Lympiáda 2020

Dnes sme odštartovali registráciu na 4. ročník celonárodnej zoologickej súťaže Slovenská ZOO Lympiáda 2020, ktorá potrvá od dnes až do polnoci 31.3. 2020

Prihlasovanie TU: https://zoo-lympiada.sk/2020-4-rocnik/

VIAC O PROJEKTE:

Organizátormi projektu Slovenská ZOO Lympiáda sú Národná Zoo Bojnice, BBSK – Knižnica Jána Kollára v Kremnici a OZ Kremnické vrchy. Spoluorganizátormi sú Ministerstvo životného prostredia SR, Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši, Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV a Slovenská agentúra životného prostredia. Súťaží sa v štyroch kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a stredné školy. Odbornými garantmi súťaže sú od jej vzniku Andrea Klasová vedúca oddelenia marketingu a propagácie Národnej Zoo Bojnice a Jaroslav Slašťan, hovorca NZOO Bojnice. Cieľom organizátorov bolo a naďalej bude vytvárať projekt, ktorý bude mať tradíciu a dobré referencie. Slovenská ZOO Lympiáda je prvá súťaž svojho druhu na Slovensku, ktorá má za cieľ netradičným spôsobom nájsť v radoch detí, žiakov a študentov najlepších mladých zoológov na Slovensku. Každý ročník súťaže je náročný, ale zaujímavý. Súťažné otázky organizačný tím každoročne zbiera priamo v teréne, teda nejde o žiadne testy, teóriu či poznatky zo školských lavíc. Súťažiaci sa  musia popasovať s rôznymi, ale skutočnými znakmi, prejavmi a zvukmi divo žijúcich zvierat. Tieto veci sa však deti v škole nemôžu naučiť, preto organizátori zvolili formu dobrovoľných prednášok, ktoré súťažiaci môžu každoročne pred súťažou absolvovať, aby získali minimálnu prax a aspoň základné poznatky zo sveta zvierat.

Do 1. ročníka sa v roku 2017 zapojilo 209 žiakov zo 61 slovenských škôl. Cez 34 okresov boli zastúpené všetky samosprávne kraje. Do 2.ročníka tohto výnimočného podujatia sa v roku 2018 prihlásilo 156 súťažiacich a  v minuloročnom treťom ročníku podujatia organizátori privítali 30.mája 2019 v Národnej ZOO Bojnice 180 súťažiacich, ich rodičov, pedagógov, súrodencov a fanúšikov z celého Slovenska.

Myšlienka projektu Slovenská ZOO Lympiáda si získala priazeň a spoluprácu mnohých partnerov, ktorí ocenili inovatívny prístup, kreatívne myslenie autorov projektu, okruhy súťažných tém a ich spracovanie. Hlavným cieľom súťaže je oceniť a vyzdvihnúť najlepších zoológov z radov materských, základných a stredných škôl. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu, ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má súťaž prispieť k zlepšeniu informovanosti a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.

Všetci súťažiaci vo všetkých ročníkoch preukázali veľké odhodlanie a chuť vyhrať. Organizátori každoročne pripravujú pre víťazov zaujímavé a hodnotné ceny, absolútny víťaz získa putovný pohár a už tradične horský bicykel. Každý súťažiaci si domov odnáša tašku s pozornosťami od našich partnerov a sponzorov – rôznych inštitúcií, firiem a organizácií, ktoré každoročne podporujú túto zaujímavú akciu a ktorým sme za ich podporu a pomoc veľmi vďační.

Fotografie 3 ročníka súťaže, rok 2019. Foto: Jaroslav Vlčko