Svetový deň slonov
Úvod » Svetový deň slonov

 

Náučné leto v Národnej zoologickej záhrade má za sebou ďalšiu zastávku.
Práve dnes 12. augusta si pripomíname Svetový deň slonov. Tento deň upozorňuje na hrozby, ktorým slony čelia a na možnosť ako ich chrániť.
Pytliactvo je najväčšou hrozbou, ktorej čelia africké slony a je poháňaná predovšetkým vysokým dopytom po slonovine, najmä v Číne.
Druhou otázkou je strata biotopov alebo ich fragmentácia v dôsledku ľudských činností, ako je odlesňovanie, pestovanie, baníctvo.
Tešíme sa z veľkého záujmu a už teraz pripravujeme ďalšie projekty, o ktorých Vás budeme čoskoro informovať.