Svetový deň životného prostredia 2017
Úvod » Svetový deň životného prostredia 2017

Ako bolo?

V Centre environmentálnej výchovy sme na tomto podujatí privítali celkovo 79 účastníkov.  Svetový deň životného prostredia je dňom, ktorý sa na celom svete pripomína  rôznymi aktivitami a kampaňami, s cieľom upozorniť verejnosť na početné ekologické problémy a potrebu ochrany životného prostredia. Národná zoologická záhrada Bojnice sa zapojila práve prostredníctvom tohto interaktívneho programu a žiaci sa viac dozvedeli o biodiverzite, problematike pytliactva a ako sa môžu aktívne zapájať do ochrany a záchrany zvierat.