Od dohody k činom. Obnovme biodiverzitu!

Od dohody k činom. Obnovme biodiverzitu!

Organizácia spojených národov vyhlásila 22. máj za Medzinárodný deň biologickej diverzity. Cieľom je zvýšiť povedomie o otázkach biodiverzity. Tohtoročnou témou je Od dohody k akcii: obnovme biodiverzitu.

Čo je to biodiverzita?

Rozmanitosť organizmov – rastlín i živočíchov, ale aj ekosystémov.

Čo ohrozuje biodiverzitu?

Klimatické zmeny, znečistenie prostredia, nadmerný lov, zmena vo využívaní pôdy ako napríklad odlesňovanie, urbanizácia a intenzívna monokultúra, invázne druhy, strata biotopov.

Prečo by sme sa mali zaujímať o ochranu biodiverzity?

Bez biodiverzity a zdravých ekosystémov nebudeme mať pitnú vodu, jedlo ani vzduch, ktorý by sme mohli dýchať.

Čo môžem spraviť pre ochranu biodiverzity?

Je toho naozaj veľa:

 • zredukujte potravinový odpad,
 • šetrite vodou,
 • recyklujte všetko, čo sa dá,
 • perte iba vtedy, ak dokážete naplniť celú práčku,
 • zredukujte používanie papiera,
 • šetrite energiou,
 • skoncujte s fajčením, prípadne pomôžte niekomu zbaviť sa tejto závislosti,
 • zamerajte sa na minimalizmus,
 • obmedzte používanie jednorazových produktov,
 • zasaďte domáce rastliny,
 • pomáhajte zvieratám, malým i veľkým,
 • podporte ekologické organizácie,
 • cestujte uvedomelo.