Rys Lukáš sa už nachádza v Slovinsku

Rys Lukáš sa už nachádza v Slovinsku

V nedeľu 12. marca tohto roka Národná zoologická záhrada Bojnice úspešne previezla samca rysa karpatského (lynx lynx carpathicus) do Triglavského národného parku v Slovinsku. Rys Lukáš sa momentálne nachádza v adaptačnom tábore Jelovica, odkiaľ bude vypustený do voľnej prírody. V rámci projektu LIFE Lynx podporí populáciu rysa karpatského v Slovinsku.

Príprava rysa na prevoz do Slovinska v Nzoo Bojnice (Tatiana Balážová a Ing. Andrej Duchoň). Foto: Nzoo Bojnice

Hlavným cieľom projektu je záchrana populácie rysa karpatského v Dinárskom pohorí a juhovýchodných Alpách pred vyhynutím a jej zachovanie v dlhodobom horizonte. Z tohto dôvodu bol 27. januára 2023 v spolupráci s partnermi z Lesnej správy Betliar (Odštepný závod Rožňava, LESY SR), Národnej zoologickej záhrady Bojnice, Technickej univerzity vo Zvolene a správy NP Slovenský kras odchytený vo Volovských vrchoch dospelý samec rysa karpatského.

Jeho odhadovaný vek je 3 – 5 rokov a váha 24 kg. Dostal meno Lukáš. Po odchyte bol dočasne umiestnený v rehabilitačnej stanici Národnej zoo Bojnice, kde pod odborným dohľadom chovateľov a veterinárneho lekára MVDr. Michala Beláka bola zabezpečená príprava na jeho translokáciu do Slovinska.

Príprava rysa na premiestnenie do karanténnej stanice v Nzoo Bojnice pod odborným dohľadom MVDr. Michala Beláka. Foto: Attila Ambrúš

Samotný transport si vyžaduje aj riadnu administratívnu prípravu a niekoľko povolení, pri ktorých boli veľmi nápomocní pracovníci Ministerstva životného prostredia SR zo Sekcie ochrany prírody a biodiverzity, najmä Mgr. Martina Blatnická, riaditeľka odboru regulácie obchodu s ohrozenými druhmi (Výkonný orgán CITES).

Rys Lukáš krátko pred vypustením v Slovinsku. Foto: Nzoo Bojnice

Rysy sú v Slovinsku vypúšťané metódou „nepriameho vypustenia“. Teda po prevoze do krajiny strávia zvieratá určitý čas v adaptačnej stanici a následne sú vypúšťané do prírody. O Lukáša sa tak momentálne starajú poľovníci z LD Nomenj Gorjuše. Predpokladá sa, že bude vypustený v polovici apríla 2023.

Rys Lukáš v adaptačnej stanici v Slovinsku

Presné miesto tábora, v ktorom sa rys zo Slovenska nachádza, nie je zverejnené. „Je dôležité nerušiť rysa pri prispôsobovaní sa novému prostrediu. Rys je divoké a veľmi plaché zviera,“ uvádza sa na sociálnej sieti LIFE Lynx. Okolie tábora je tak kontrolované kamerami, ale aj poľovníkmi a inšpektormi.  

V oblasti Jelovica, kam pricestoval Lukáš, má svoje teritórium aj rysia samica Aida. Spolu s novým nepríbuzným samcom tak bude mať možnosť vytvoriť pár.