Tiger, tiger …
Úvod » Tiger, tiger …

Presne týmito slovami začína svoju legendárnu báseň o tigrovi anglický poet William Blake. Táto báseň je výnimočná, elektrizujúca, zvukomalebná a rytmická, plná energie a obdivu k tejto šelme. Mnohými je považovaná za jednu z najlepších anglických básní. Anglické znenie i zdarilý slovenský preklad Mariána Andričíka si môžete prečítať na konci tohto článočku.

Tiger ako symbol alebo prečo ho nemáme

Veru je veľmi málo iných druhov zvierat, ktoré by boli charizmatickejšie ako je tiger. Verejnosť i médiá ho milujú. Tiger je ale veľmi ohrozený. Všetky žijúce poddruhy tigra sú zaradené do listiny kriticky ohrozených alebo ohrozených druhov IUCN. Býva emblémom či logom kampaní, spoločností a športových klubov. Je symbolom odvahy, sily a elegancie. Tiger zároveň patrí k povinným druhom v zoologických záhradách. Aj preto sme v našej zoo už pár rokov nešťastní, že nechováme žiadne tigre. Je to hlavne z dôvodu, že nemáme pre ne miesto tj. adekvátne a primerané priestory. A ešte musím spomenúť tradičné klišé, v zásade chýbajú financie a podpora na výstavbu dôstojného chovateľského zariadenia tigrov. Súčasné vedenie sa však nevzdáva a má v príprave projekt návratu tigrov. Keď tento zámer naberie reálnejšie kontúry, určite budeme o tom informovať.

Tiger sumatriansky

Z pôvodne ôsmych resp. deviatich známych a uznávaných poddruhov tigra už tri definitívne vyhynuli a ďalšie dva majú k tomu dosť blízko. Tiger sumatriansky (Panthera tigris sumatrae) je veľmi vzácnym poddruhom tigra obývajúcim indonézsky ostrov Sumatra. V súčasnej dobe existujú i názory, že by to mohol byť samostatný druh, pretože sa vyvíjal v izolácii od kontinentálnych tigrov a medzičasom sa dostatočne odlíšil. Od roku 2008 je klasifikovaný ako kriticky ohrozený s nebezpečne klesajúcou populáciou. Vo všeobecnosti sa od ostatných tigrích rás odlišuje celkovo tmavším sfarbením, menším vzrastom a výraznejšími a početnejšími pruhmi. Pásy sa často krát rozpadávajú do radov drobných škvŕn. V európskych zoologických záhradách sa preň vedie záchranný program EEP.

Doterajší chov tigrov u nás

Prvými tigrami v našej zoo bol pár mladých tigrov sumatrianskych dovezených 25.11.1981 zo ZOO Ostrava. Zvieratá boli pochopiteľne umiestnené do pavilónu šeliem, ktorý v tom čase musel praskať vo švíkoch. Pravdepodobne to nebolo až tak dramatické, pretože o tri roky na to sa doviezla ďalšia mladá samica z Liberca. Tá sa však neadaptovala. Prelomovým a historickým bol prvý a posledný odchov tigrov v našej zoo, ktorý prebehol v roku 1985. Chovnému páru sa 31.5. narodili tri mláďatá (2.1). Z tej doby sa dochovali snímky ich slávnostného krstu a niekoľko záberov mláďat. Chovný samec Fox náhle a nečakane uhynul tesne po narodení mláďat (9.6.1985). Chovná samica Felícia žila do 4.1.1989. Pár z mláďat sme darovali do poznanskej zoo v roku 1987. Posledným tigrom našej zoo bol druhý samec z odchovu, Asam, ktorý sa dožil úctyhodne vysokého veku 17 rokov. Na sklonku jeho života sa mu stále intenzívnejšie objavovali rôzne zdravotné problémy (hlavne s obličkami). Chov tigrov v našej zoo sa skončil 13.2.2002. V zoologických zbierkach zoo sa dochovali dve kože (samec a samica), dve lebky – samica a jej syn Asam. K tomu len veľmi málo iných fotografií. Bolo to hlavne preto, lebo v tých dobách boli tigre, napokon aj ostatné šelmy, extrémne nefotiteľné. Bránili tomu vnútorné výplety mrežovania klietok. Celkovo žilo v bojnickej zoo 6 rôznych exemplárov tejto menšej, ale vzácnej ostrovnej formy tigra.


Dochované zábery z archívu zoo: Asam (fotka z videa M. Krchniak), odchov 1985 (foto: K. Teslíková), odchov v náručí Pavla Dvořáka (foto: K. Teslíková).

William Blake: The Tiger (1794)
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Could frame thy fearful symmetry?
In what distant deeps or skies
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand dare seize the fire?
And what shoulder and what art
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand and what dread feet?
What the hammer? what the chain?
In what furnace was thy brain?
What the anvil? What dread grasp
Dare its deadly terrors clasp?
When the stars threw down their spears,
And water’d heaven with their tears,
Did He smile His work to see?
Did He who made the lamb make thee?
Tiger, tiger, burning bright
In the forests of the night,
What immortal hand or eye
Dare frame thy fearful symmetry?

William Blake (1757-1827)
Pozn.: Originálny názov básne použil archaický tvar „The Tyger“.

Tiger
Tiger, tiger, žeravou
žiarou horíš lesnou tmou.
Kto mal v rukách večnú moc
stvoriť tú strašnú súmernosť?
V hĺbkach, a či výškach raz
vzbĺkol v tvojich očiach jas?
Kto mal krídla poň sa vzniesť,
trúfalosť ho vziať, čia päsť?
A čí dôvtip a čí sval
ti šľachy srdca posplietal?
A kto ho, keď v ňom zaznel zvuk,
vzal do svojich hrozných rúk?
Čí mlat kul to dielo diel?
V čej peci tvoj mozog vrel?
Kto tú hrôzu z nákovy
zovrel ako okovy?
A keď hviezdne šípy z tmy
skropili nebo slzami,
usmieval sa? Bol ti rád?
Je potom baránok tvoj brat?
Tiger, tiger, žeravou
žiarou horíš lesnou tmou.
Kto si trúfol, aká moc
stvoriť tú strašnú súmernosť?

Preklad Marián Andričík