TK UCSZOO v Zoo Olomouc 2024
Úvod » TK UCSZOO v Zoo Olomouc 2024

Technická komisia UCSZOO (Únie českých a slovenských zoologických záhrad) sa v dňoch 10. až 12 apríla 2024 stretla na pôde Zoologickej záhrady Olomouc (Svatý Kopeček).

Na odbornom programe sa zúčastnili zástupcovia zo 14 zoologických záhrad z územia Slovenskej a Českej republiky. V rámci programu boli odprezentované rôzne témy týkajúce sa jednotlivých zoo. Úvodná časť programu bola venovaná realizovaným a plánovaným rozvojovým aktivitám hosťujúcej zoo, ktoré účastníkom priblížil riaditeľ hosťujúcej zoo a súčasne prezident UCSZOO Dr. Ing. Radomír Habáň. Ďalšie časti programu boli venované problematike, ktorá sa týka zelených striech, zelených stien a automatizácií ovládania svetiel a vetrania v zoo. Osobitne bol venovaný priestor pre prezentáciu individuálnych projektov, ktoré realizujú Zoo Liberec a Bratislava.

         

Autor článku a foto.: Ing. Viera Madajová (koordinátor TK UCSZOO)