Veterinárny workshop venovaný rysovi
Úvod » Veterinárny workshop venovaný rysovi

V encyklopédii: Rys ostrovid

Dňa 25.10.2014 sme v rámci aktivít projektu „Spolužitie s karpatskými prízrakmi“ zameraného na výskum rysa ostrovida (Lynx lynx) zorganizovali medzinárodný workshop pre veterinárov a odbornú verejnosť. Garantkou podujatia je Dr. Marie-Pierre Ryser Degiogis z partnerskej švajčiarskej organizácie KORA a Bernskej veterinárnej univerzity. Program workshopu bol rozdelený na dva bloky. Prvý blok s prezentáciami sa uskutočnil v dopoludňajších hodinách v zasadačke MÚ v Bojniciach z dôvodu práve začatej rekonštrukcie vstupného areálu a zooškoly. Po obedňajšej prestávke sa účastníci workshopu presunuli do areálu ZOO Bojnice do veterinárnej ambulancie. Tam prebiehal druhý blok workshopu, ktorý pozostával z praktických cvičení a pitiev uhynutých jedincov rysa ostrovida s analýzou a posudzovaním zdravotných problémov jednotlivých zvierat.