Vtáčie zobáky
Úvod » Vtáčie zobáky

Na piatom tohtoročnom stretnutí zookrúžku sme sa venovali téme: Vtačie zobáky. Zamysleli ste sa niekedy prečo majú vtáky rôzne zobáčiky? Deti sa dozvedeli aj to, že vtáky svoje zobáky používajú namiesto rúk, ktoré nemajú. Ich tvar súvisí  s tým čim sa živia. Každý zobák je prispôsobený potrave daného vtáka. Deti táto téma zaujala. Mali pripravenú aktivitu, kde sa zahrali na rôznych vtákov s rôznymi zobákmi a pokúšali sa najesť rôznej potravy. Do pripravenej tabuľky zapisovali svoje pozorovania. Je jasné, že niektoré zobáky by si poradili s rôznymi druhmi potravy, ale nie každá potrava je vhodná pre každý zobáčik.