Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny
Úvod » Výbehový objekt pre psovité šelmy karpatskej fauny

Zaradenie projektu: Environmentálny fond
Oblasť: Ochrana prírody a krajiny
Realizácia projektu: rok 2016
Celkové výdavky projektu: 125 239,70 Eur
Dotácia: 109 771,94 Eur

Cieľ projektu: Zabezpečenie kvalitných a kapacitne vyhovujúcich chovných priestorov pre psovité šelmy a zvýšenie kvality zabezpečenia potrieb chovaných jedincov technickým vybavením.

[image_options image_id=”5544″ align=”none” overlay=”file”][/image_options]