Vznik vivária
Úvod » Vznik vivária

„Zoologická záhrada dala sa do budovania veľkého diela, ktoré nemá doteraz obdoby v našej vlasti a za ktoré by sa nemusela hanbiť hociktorá veľká európska zoologická záhrada.“

J. Kaluža (Hlas nitrianskeho kraja, Nitra, 21.11.1959)

Bol už piaty rok existencie zoo. O akváriá v budove vivária sa svedomito staral Ján Straka, skúsený akvarista a prvý kurátor vivária. Článok Júliusa Vacholda, významného slovenského zoológa, v časopise Akvárium-Terárium (2/1961) informoval ako prvý o novom akváriu a teráriu v zoologickej záhrade v Bojniciach. Všimnite si, že nepoužil názov „vivárium“. Predstavuje v ňom celé prízemie s expozičnou halou. Ľavá strana sa venovala u nás žijúcim druhom rýb. Postupne v nich boli vidieť ukážky rýb horských bystrín, stredného a dolného toku našich riek. Z bezprostrednej blízkosti bolo možné pozorovať v nich napr. šťuku, ako sa vrhá na svoju korisť, alebo ako hľadá potravu pstruh, kráľovská hlavátka, lenivý kapor a iné sladkovodné ryby.

Z dnešného pohľadu to bol odvážny zámer, ktorý sa ukázal veľmi optimistickým, pretože táto studenovodná expozícia rýchlo zanikla. Pravá strana sa na začiatku venovala akváriovým rybám ostatných svetadielov. Oblasť indomalajskú zastupovalo 5 nádrží so závojnatkami a ich rôznymi formami, ďalej rôzne druhy mreniek, dánií, gurám, kolíz a rajovcov. Africký kontinent zastupovali prvé cichlidy rodu Tilapia, Haplochromis, Pelmatochromis a žiarivo pestrofarebné drobné kaprozúbky. Kolekciu cudzokrajných rýb uzatvárali nádrže s tetrami, akarami, cichlazomami a skalármi. Akvárium má zriadené ústredné kúrenie, vzduchovanie a filtráciu vody. Obsluha veľkých nádrží a ošetrovanie rýb sa prevádza z manipulačných chodieb umiestnených za nádržami, kam návštevníci nemajú prístup. Jeho základný opis doplním o citlivé vyznanie od M. Plištilovej z Pravdy (4.6.1961) v článku Ryby v Bojniciach: „V desiatich nádržiach sú rybičky akváriové a v desiatich ryby našich vôd, od kaprov po hlavátky. Človek zostane tak očarený, ako v rozprávkovej ríši. Tropické – indomalajské, africké, americké, desiatky rodov i zušľachtených odnoží tých rodov, všetkých farieb a tvarov, centimetrové, menšie i väčšie rybiatka sa preháňajú v osvetlenej vode a na druhej strane len vše otvorí na diváka okrúhlu papuľku ťažkopádny kapor alebo bystroplutvý pstruh. Je ich tu v nádržiach dobre vyše dve tisíc.“