Zavítali k nám klauni
6. októbra 2023
Úvod » Zavítali k nám klauni

V mesiaci október tradične pripravujeme podujatie pod názvom Dr. Klaun. Jeho cieľom je prostredníctvom divadelných predstavení prinášať pocit radosti a šťastia deťom s rôznymi druhmi znevýhodnení dlhodobo odlúčených a umiestnených v zariadeniach sociálnej a zdravotníckej starostlivosti.

V prvý  októbrový štvrtok navštívilo Národnú zoo Bojnice 76 hendikepovaných ľudí z desiatich zariadení z rôznych okresov Slovenska, ktorí sa prišli odreagovať od každodenných starostí. Doprovod im robilo 31 pedagogických pracovníkov. Do bojnickej zoo si si v tento deň našli cestu klienti z domovov sociálnych  služieb a centier sociálnych služieb: Domino Prievidza, Hrabiny Nová Baňa, Adamovské Kochanovce, Prameň Dolný Kubín, Nosice, Horelica, Nový domov, Pastuchov, ako aj zariadenia Dom Matky Terezy z Banskej Bystrice, či Chalúpka Partizánske.

Naši návštevníci sa najskôr stretli na spoločnom stanovišti v bufete Termal, kde bolo podujatie slávnostne otvorené a na ktorom sa od zamestnancov Odboru marketingu a propagácie dozvedeli veľa zaujímavostí zo sveta zvierat. Postupne po skupinách si prechádzali  troma stanovišťami s klaunmi v zoo, kde na nich čakal so svojim predstavením.