,,Zooškola u nás´´
Úvod » ,,Zooškola u nás´´

V mesiaci marec sme  v Centre environmentálne výchovy privítali šikovných škôlkarov zo Súkromnej špeciálnej materskej školy
DÚHOVKA z Martina. Výučbový program bol prispôsobený ich potrebám. Spolu sme nazreli do tajov zvieracích zmyslov. Vypočuli si interaktívnu prednášku o zmysloch zvierat. Spolu sme si preverili naše zmysly. Deti sa museli spoľahnúť na svoj hmat, čuch, chuť ale aj sluch. Mali pripravené rôzne aktivity, v ktorých si preverili svoje zmysly. Vypočuli si rôzne zvuky zvierať, otestovali si svoje očká v zrakových úlohách, pošteklili nošteky rôznymi vôňami. Najviac sa im páčila aktivita na chuť, kde otestovali svoje chuťové poháriky. Tí odvážnejší sa nebáli vyskúšať svoj hmat v pripravenej,,hmatke,, kde sa ukrývali rôzne predmety, ktoré mali za úlohu pomenovať podľa dotyku skôr ako ich zbadajú ich zvedavé očká. Po prednáške sa s veľkou chuťou vydali spoznávať našu zoo.