Zorganizovali sme medzinárodný seminár o rysoch
Úvod » Zorganizovali sme medzinárodný seminár o rysoch

V encyklopédii: Rys ostrovid

V priestoroch zooškoly sa zišli odborníci zaoberajúci sa výskumom a ochranou rysa ostrovida na Slovensku. Vzácnymi hosťami boli manželia Urs a Christine Breitenmoserovci z organizácie KORA a skupiny pre mačkovité šelmy pri IUCN (Cat Specialist Group) zo Švajčiarska a zástupcovia Slovak Wildlife Society. Súčasťou akcie bolo niekoľko odborných prednášok.
Urs Breitenmoser mal hneď dve, v prvej rozprával o téme návratu rysov v strednej a západnej Európe. Druhá sa venovala monitoringu a manažmentu rysa vo Švajčiarsku. Po ňom nasledovala prezentácia Christine Breitenmoserovej, ktorá pohovorila o nárokoch ochrany reintrodukovaných populácií rysa ostrovida. Mgr. Jakub Kubala z TU vo Zvolene a toho času spolupracovník ZOO Bojnice predstavil ciele a zámery projektu na výskum rysa v Štiavnickych vrchoch “Spolužitie s karpatskými prízrakmi”. Na podujatí sa zúčastnilo 36 hostí, okrem domácich zástupcov a štyroch hostí zo Švajčiarska sme privítali i štyroch kolegov z Českej republiky.

Kto sú Urs a Christine Breitenmoserovci?

Urs je vedecký pracovník Univerzity v Berne (Ústav veterinárnej virológie) a spolupredseda svetovej skupiny odborníkov pre mačkovité šelmy IUCN Cat Specialist Group. V programe KORA pracuje od roku 1996. Jeho špecializáciou je ekológia šeliem, hlavne sa venuje reintrodukcii rysa ostrovida. Jeho manželka Christine pracuje v KORA ako koordinátor a administratívna riaditeľka. Venuje sa výskumu ekológie a genetiky rysa ostrovida, špeciálne sleduje populačnú genetiku reintrodukovaných populácií rysov. Tiež zastáva funkciu spolupredsedkyne IUCN Cat Specialist Group.