Úvod » Zvieratá » Ara arakanga
Ara arakanga
Ara macao

Ara arakanga je najpestrejšie sfarbeným druhom ary a patrí k najkrajšie sfarbeným papagájom. Vyskytuje sa v tropických pralesných zónach do nadmorskej výšky 1000 m v Strednej a Južnej Amerike. Vyznačuje sa svetločerveným základným sfarbením, letky na krídlach má modré, a veľké a stredné krovky žlté so zelenými okrajmi. Zobák je na hornej čeľusti biely, na spodnej čierny. Sú známe 2 zemepisné rasy (poddruhy) – od Mexika po Panamu žije ara arakanga stredoamerická (A. m. cyanoptera), a od Kolumbie až po juhovýchodnú časť Peru je to ara arakanga juhoamerická (A. m. macao).

Ara arakanga sa živí rozmanitými plodmi, orechmi, výhonkami a semenami ihličnanov. Vytvára páry alebo malé skupiny, ktoré sa pri hľadaní potravy v niektorých oblastiach spájajú do veľkých kŕdľov. Obdobie hniezdenia je vzhľadom na rozsiahle rozšírenie podľa lokality výskytu rôzne. Samica znáša najčastejšie do stromovej dutiny 2-3 vajcia, na ktorých sedí 25-27 dní. Deštrukcia pôvodných biotopov ako aj lov a odchyt pre ilegálny obchod spôsobujú postupné zmenšovanie jednotlivých populácií tohto prekrásneho papagája. Patrí medzi vzácne druhy zapísané do Červenej knihy IUCN s ochranárskym statusom „VU“ (zraniteľný). V posledných rokoch začala prudko klesať početnosť ary arakangy hlavne v Strednej Amerike. Podľa ISIS sa v Európe chovalo na konci roka 2010 celkovo vyše 270 exemplárov vo viac ako 100 zoologických záhradách. V našej zoo bola táto ara chovaná po prvýkrát v roku 1989, novodobý chov začal v roku 2008.

Andrea Passeck

1.4.2020 - 31.3.2021

Kolektív predajne AGROcentrum Prievidza

1.9.2019 - 31.8.2020