Úvod » Zvieratá » Raja pávooká
Raja pávooká
Potamotrygon motoro

Raja pávooká je jedným z dvadsiatich druhov sladkovodných rají čeľade Potamotrygonidae, radu Rajiformes, triedy Chodrichthyes. Jej domovom sú riečne systémy Orinoka, Amazonky a Paraná. Evolučne vznikla z morských predchodcov. Vyznačuje sa diskovitým tvarom tela, ktorého priemer môže byť až jeden meter. Je to živorodý druh. Hmotnosť dospelých jedincov dosahuje 3 až 5 kg. Na krátkom chvoste nemajú nijakú plutvu, malé brušné plutvy sú zložené pod prsnými plutvami. Ich potravou sú malé ryby a bezstavovce. Na chrbtovej strane tela majú na hnedom podklade množstvo čiernych krúžkov alebo očiek so žltasto sfarbeným vnútrom. Sladkovodné raje majú len málo predátorov, lovia ich iba niektoré veľké ryby a kajmany. V niektorých častiach Amazónie ich považujú pre ich jedovaté chvostové tŕne za nebezpečnejšie ako pirane alebo elektrické úhory. Raje z odchovu ZOO Zlín sme chovali v rokoch 2007-2013, v roku 2014 sme chov obnovili dvoma novými samicami.