Za bránami Národnej zoo Bojnice oslávime veľký deň
Úvod » Za bránami Národnej zoo Bojnice oslávime veľký deň

Prvá júnová nedeľa je úzko spätá so životným prostredím, ktorého ochrana je jedným z našich najprioritnejších poslaní. 

Pripomenieme si Svetový deň životného prostredia!

A ako by to bolo, keby sme nemali pre Vás prichystané prekvapenie? V nedeľu, 5.júna bude mať každý, kto si k nám nájde cestu vstup zdarma!!!

Prežite nedeľu v spoločnosti našich zvierat!