2. stupeň základných škôl a stredné školy
Úvod » 2. stupeň základných škôl a stredné školy

Pozrite si ponuku výučbových programov pre 2. stupeň základných škôl a stredné školy.

HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ ZOO BOJNICE
– Kto ako prvý obýval Zoologickú záhradu Bojnice?
– Ako vyzerá dnes?
– Spoznajte našu zoo od jej prvého zvieracieho obyvateľa až po tohtoročné mláďatká.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

POSLANIE ZOOLOGICKÝCH ZÁHRAD
– Aká je úloha zoologických záhrad?
– Ohrozené druhy zvierat a úlohy zoo pri ich záchrane.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

ŽABY BIJÚ NA POPLACH
– Čo ohrozuje žaby? Ako ich môžeme chrániť?
– Poznáte druhy žijúce na Slovensku?
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

OHROZENÝ SVET – KAMPAŇ EAZA
– Čo je to vlastne EAZA?
– Do akých ďalších organizácií patrí ZOO Bojnice?
– Zoznámenie s aktuálnou kampaňou EAZA.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

NIE JE ŠELMA AKO ŠELMA
– Rozprávanie o šelmách, ktoré žijú v našej zoo.
– Poznáte rozdelenie šeliem?
– Zaujímavosti zo života našich zverencov.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

KARPATSKÝ NÁUČNÝ CHODNÍK
– Predstavíme si Karpatský náučný chodník v našej zoo.
– Porozprávame sa o zvieratách, ktoré sa nachádzajú na našom chodníku.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.

ZÁCHRANA ZVIERAT A REHABILITÁCIA V ZOO BOJNICE
– Úlohou Zoologickej záhrady Bojnice je aj záchrana živočíchov z voľnej prírody.
– Priblížime si Rehabilitačné centrum a záchrannú stanicu.
– Aké zvieratá sa k nám dostanú najčastejšie?
– Povieme si niečo aj o problematike CITES.
– Obdobie: celoročne
– Forma: prezentácia, stretnutie s kontaktným zvieraťom.