Odpad náš každodenný
Úvod » Odpad náš každodenný

Konečne sa deti po dlhom čase dočkali zookrúžkov v zoo. Témou zookrúžku boli odpady. Deti si pozreli interaktívnu prezentáciu na tému odpad. Z prezentácie sa hravou formou dozvedeli, čo je odpad, kto ho vytvára, ako ho môžu minimalizovať a hlavne ako ho správne triediť. Pomocou aktivity a farebných odpadkových košov si deti vyskúšali vedomosti, ktoré získali zo sledovania prednášky a aplikovali ich priamo v hre. Ich úlohou bolo správne vyseparovať odpad, ktorý mali pred sebou. Mohli si pomôcť farebnými košmi, na ktorých boli napísane názvy podľa druhu odpadu. Po prednáške dostali pracovné listy, ktorých hlavnou témou bol odpad a recyklácia. Pomocou tajničiek, hlavolamov, krížoviek  a rôznych náučných úloh sa deti zábavnou formou dozvedeli veľa potrebných informácií ako nakladať s odpadom a ako ho správne vytriediť.