Piatkovou témou nášho stánku bol syseľ pasienkový
Úvod » Piatkovou témou nášho stánku bol syseľ pasienkový

Uplynulý horúci týždeň sme zakončili znova medzi Vami, našimi návštevníkmi. V rámci “Náučného leta” sme pre Vás pripravili edukačný stánok, ktorého témou boli sysle pasienkové. Piatková zastávka niesla názov “Svet sysľa pasienkového,” ktorému Národná zoo Bojnice venuje vo všeobecnosti veľkú pozornosť. V súvislosti s týmto chráneným druhom sa zapájame do záchranných projektov.

V našom stánku ste sa dozvedeli, o aký druh živočícha vlastne ide, aký biotop obýva, prečo je zaradený medzi chránené druhy a neopomenuli sme ani projekt nesúci názov “Live syseľ.”

 

 

Publikované: 25.07.2022