5.stretnutie mladých zoológov
Úvod » 5.stretnutie mladých zoológov

Témou nášho piateho  stretnutia bola výroba kŕmidiel pre vtáky. Podarilo sa nám vyrobiť 7  kŕmidiel, ktoré budú rozmiestnené v areáli Národnej zoo Bojnice a pomôžu operencom prečkať zimné obdobie a  sním spojený nedostatok potravy.

Okrem výroby kŕmidiel sme sa učili rozpoznávať vtáky a porozprávali si mnoho zaujímavostí z ich života.

Počet účastníkov 13